גולדסטאר קר

330 מ"ל|4.9%
₪9.9

קרלסברג קר

330 מ"ל|4.9%
₪9.9

הייניקן קר

330 מ"ל|5%
₪9.9

קורונה קר

355 מ"ל|4.5%
₪11

סמירנוף אייס קר

275 מ"ל|5.6%
₪15

בריזר אבטיח קר

275 מ"ל|4%
₪15

בריזר אננס קר

275 מ"ל|4%
₪15

ויינשטפן קר

330 מ"ל|4.9%
₪15

סומרסבי קר

.330 מ"ל|4.5%
₪12

בריזר לימון קר

0.275 ל'|4%
₪15

טובורג קר

330 מ"ל|4.9%
₪9.9

4 ווינשטפן קר

330 מ"ל|4.9%
₪55

4 סמירנוף קר

275 מ"ל|5.6%
₪58

4 בריזר לימון

275 מ"ל|4%
₪58

4 בריזר אננס

275 מ"ל|4%
₪58

4 בריזר אבטיח

275 מ"ל|4%
₪58

6 גולדסטאר קר

330 מ"ל|4.9%
₪49

6 קרלסברג קר

330 מ"ל|4.9%
₪49

6 טובורג קר

330 מ"ל|4.9%
₪61

6 הייניקן

330 מ"ל|5%
₪49