תקנון

תקנון ותנאי שימוש

א. כללי ותנאי השימוש באתר:

 1. ברוכים הבאים לאפליקציה ו/ או לאתר הקניות המקוון "באליבר" ובאנגלית balibar (להלן: "באליבר").

 

 1. באליבר מופעל הן באמצעות אפליקציה אשר מותאמת למכשירי אנדרואיד וכן למכשירי אפל (IOS) תחת השם balibar והן באמצעות אתר אינטרנט אשר נמצא בכתובת balibar.net כאשר כל פלטפורמות השיווק ו/ או מכירה מספקות את אותו השירות.

מכאן, כל שימוש בשם "באליבר" בתקנון יתייחס הן לאתר האינטנרט והן לאפליקציה (אנדרואיד או IOS), אלא אם נאמר אחרת.

 

 1. בכל שאלה, הערה או בעיה הנוגעות לשירות באליבר (בכל הפלטפורמות – אינטרנט או אפליקציה) ניתן לפנות למענה טלפוני במספר: 052-9555715.

 

 1. באליבר הינה פלטפורמת שיווק למוצרי אלכוהול, מאנצ', כלים חד פעמיים וכן מוצרים משלימים רלוונטיים לעולם האלכוהול, כאשר השיווק מבוצע באמצעות משלוחים עד הבית וכל זאת בפריסה רחבה בארץ (בהתאם לרשימת הערים הפעילות שבאתר/ אפליקציה).

 

למשלוח יתווסף מחיר משלוח בגובה 10 שקלים.

 

 1. באליבר שמה לה כיעד לשנות את חווית הרכישה, תוך שמירה על רמת שירות גבוהה וכן חוויה ואיכות קנייה גבוהות.

 

 1. יובהר כי:

 

 • המכירה תתבצע הן ישירות באמצעות עובדי באליבר והן באמצעות זכיינים הפרוסים בארץ.
 • במקרה של זכיינים, אין כל אחריות ו/ או יחסי עובד מעביד בין באליבר ולבזכיינים, כאשר לזכיינים אחריות מלאה על עסקאות באמצעות באליבר, כאשר הזכיינים יפעלו ויהיו מחוביים לפעול בהתאם לתקנון זה.
 • מכאן, בכל האמור ו/ או הקשור לבאליבר, הכל מיוחס בהתאם גם כלפי הזכיינים.

 

 1. את הרכישה ניתן לבצע הן במזומן והן באמצעות כרטיס אשראי.

 

 1. הנכם מתבקשים לקרוא את תקנון באליבר בעיון וזאת מאחר והזמנת מוצרים ו/או ביצוע פעולות כל שהן הן באתר והן באפליקציה מהווה למעשה אישור (בנוסף על אישור התקנון הנדרש) על ידכם ולפיו קראתם  את התקנון וכי הינכם מסכימים ומאשרים את כל  הוראותיו  של התקנון המהווה הסכם מחייב ביניכם ולבין באליבר ולכך שתהליך ההזמנה והרכישה באבאליבר, יהיה כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.

 

 1. באליבר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את התקנון מעת  לעת עפ"י שקול דעתה הבלעדי וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת. מובהר  בזאת כי למזמינים ולמשתמשים באתר לא תהינה כל טענות ו/או תביעות כלפי באליבר בגין עדכון ו/או שינוי כאמור. מכאן, בנוסף לאישור התקנון, הינכם מתבקשים מעת לעת, טרם ביצוע עסקה מול באליבר, לקרוא שוב את התקנון.

 

 1. מועד תחילת החלתו של העדכון בתקנון ו/או השינוי יחול בעת פרסומו של נוסח התקנון המעודכן באתר באליבר או באפליקצית באליבר וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה  כפופה לתקנון המעודכן.

 

 1. יובהר כי באליבר רשאית לשנות ו/או להפסיק, לפי שיקול דעתה הבלעדי בכל  עת את פעילותה וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת לכך.

 

 1. האתר הינו מנוסח בלשון זכר כאשר ההתייחסות הינה כמובן לזכר ונקבה כאחד.

 

ב. הרשאים לקנות בבאליבר:

 1. כל אדם ו/או תאגיד המחזיקים כרטיס אשראי בתוקף, שהונפק על ידי אחת מחברות האשראי בישראל, המכובד בישראל ובכפוף לכך שמסרו את כל פרטיהם כמבוקש בהליך ההרשמה ו/ או רכישה באבאליבר ונמצאים בטווח גילאי ושירות המשלוחים.

 

 1. למרות האמור לעיל, באליבר שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר למזמין מסוים מכל סיבה שהיא לרכוש מוצרים באמצעותה, לרבות ביטולה של ההזמנה בכל עת וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל צורך בנימוק או הסבר לכך.

 

 1. עיקר מטרת באליבר הינה לאפשר פלטפורמת שיווק חדישה ונוחה לפרטים ולא לתאגיד ומכאן, ייתכן ויוגבל מספר הפריטים אשר ניתנם למכירה לעסקה וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של באליבר.

 

 1. מאחר והמדובר בחברה אשר עיקר עיסוקה הוא שיווק מוצרי אלכוהול, ישנה חשיבות רבה לעיון בתנאים הבאים:

 

 • על פי חוק, אסורה מכירת מוצרי אלכוהול לאדם שמתחת לגיל 18 שנים.
 • על פי חוק, לא ניתן לספק אלכוהול בין השעות 23:00 ולשעה 06:00.
 • אספקת המוצרים אשר נרכשו תתבצע בהצגת תעודת זהות בלבד.

 

ג. אזור פעילות באליבר:

 1. באליבר היא פלטפורמת שיווק אינטרנטית/ אפליקציה באמצעותה מסופקים המוצרים באמצעות משלוח עד הבית, כאשר לא ניתן לבצע איסוף עצמי.
 2. הערים הפעילות לשירות יפורטו הן באתר והן באפליקציה.
 3. יובהר כי השירות שניתן על ידי באליבר מוענק באזורים מסוימים בלבד המשתנים ומתעדכנים מעת לעת

על ידי באליבר לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 1. מובהר בזאת, כי רכישת מוצרים ואספקתם בבאליבר אפשרית אך ורק כאשר הכתובת המבוקשת על ידכם מצויה בתוך אזור הפעילות המוגדרים בבאליבר ובכפוף לכך שאין כל  מניעה טכנית ו/או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור.

 

ד. שעות הפעילות בבאליבר:

 1. הזמנה בבאליבר אפשרית 24 שעות ביממה, כל השבוע למעט מקרים בהם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת (לדוגמא חגים).
 2. שעות אספקת המוצרים מוגדרים מראש בבאליבר (לא ניתן לבצע עסקה הנוגעת למוצרי אלכוהול לאחר השעה 23:00).
 3. על הלקוח לבחור שעת הגעה מוגדרת למוצרים.
 4. אספקת הזמנה ליום ביצוע ההזמנה תתאפשר, וזאת בהתאם למועדים מהם ניתן לבחור באתר במהלך תהליך ההזמנה.
 5. שעות הפעילות הן החל מהשעה 16:00 ועד לשעה 23:00.

ייתכן ויחולו שינויים במועדים המצוינים בתקנון זה לרבות במועדי האספקה ושעות פעילות באליבר והכל לפי שיקול הדעת הבלעדי של באליבר.

 1. ייתכן ובערבי חג ו/ או שבתון תתבצע המסירה בצאת החג (לדוגמא יום כיפור).

 

ה. המוצרים הנמכרים בבאליבר:

 1. בבאליבר נמכרים מוצרי אלכוהול, שתייה קלה, כלים חד פעמיים ולרבות מוצרים משלימים והכל כמפורט בבאליבר.

 

 1. באליבר רשאית לשנות בכל עת לפי ראות עיניה את ההיצע ו/או את מגוון המוצרים המוצגים ברשימת המוצרים של באליבר וכן להחליף ו/או להוסיף איזה מהמוצרים ברשימת המוצרים או להוציא איזה מהמוצרים מהרשימה וזאת מעת לעת והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

 1. אופן הצגת המוצרים בבאליבר יקבע מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי של באליבר. יובהר כי תמונות המוצרים המופיעות בבאליבר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את באליבר.

 

 1. במסגרת רכישת המוצרים בבאליבר, לא תתאפשר רכישה סיטונאית של המוצרים. באליבר שומרת לעצמה זכות למנוע ביצוע רכישות והזמנות, שעל פי שיקול דעתה הבלעדי, הינם בגדר רכישה סיטונאית.

 

 1. יודגש כי רכישה של משקאות אלכוהוליים  מותרת אך ורק ללקוחות אשר גילם מעל 18 שנים. מובהר בזאת, כי בעת הזמנת מוצרים אלו הינכם מאשרים, כי הינכם בוגרים הרשאים לרכוש מוצרים אלו על פי החוק, כמו כן, בהתאם לחוק, לא ניתן לספק משקאות אלכוהוליים בין השעות 23:00 ולשעה 06:00.

 

 1. כמו כן, לא תהא למזמין כל טענה ו/או תביעה כנגד תאריך התפוגה המצוין על המוצר שסופק ללקוח כל עוד תאריך התפוגה הרשומה על המוצר הינו בפרק זמן סביר לפני תום התפוגה וכל זאת, בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי של באליבר.

 

ו. מחירי המוצרים:

 1. מחירי המוצרים הקובעים הינם רשומים ליד כל מוצר מהמוצרים המופיעים בבאליבר במועד ביצוע העיסקה. מובהר בזאת, כי באליבר תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים וכל זאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

במידה ועודכנו מחירי המוצרים לפני סיום העסקה (הזמנת המוצרים בבאליבר – מזומן או אשראי), יבוצע החיוב לפי המחירים המעודכנים. כמו כן, במידה והזמנתם מוצר ובין מועד הזמנתו למועד אספקתו ישתנה מחירו, גם במקרה זה יהיה המחיר הקובע שעל פיו יחויב המזמין המחיר בעת אישור ההזמנה על ידכם/ מועד סיום העסקה.

 

 1. מוצרים שבמבצע: מוצרים אשר מוצגים למכירה במחירי מבצע יסופקו במחיר המבצע בכפוף לכך שהמבצע הינו בתוקף הן במועד הרכישה והן במועד האספקה.

 

 1. מחירי המוצרים מוצגים כשהם כוללים מס ערך מוסף (מע"מ).

 

ז. התשלום:

 1. התשלום בבאליבר יבוצע במזומן או באמצעות כרטיסי אשראי המונפקים על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המוכרות והפועלות בארץ בלבד, לפי בחירת הלקוח/ מזמין ובכפוף לכך שחברות אלו מתירות את ביצוע התשלומים ברשת האינטרנט ולמזמין.

 

 1. על אף האמור לעיל, באליבר שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים ו/או אמצעי תשלום אחרים ככל שתבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי.

 

 1. התשלום באשראי יוגבל למקסימום שלושה תשלומים, ללא אפשרות קרדיט.

 

 1. באליבר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או לשנות את דרך התשלומים וכל זאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת כפי שיראה לה.

 

ח. דמי משלוח:

 1. הזמנה בבאליבר תחייב  את המזמין בדמי משלוח בסך כפי שיצויין בסיכום עלות העסקה.
  • דמי המשלוח, באם יקבעו כאלה, הינם בנוסף לתשלום ההזמנה.
  • במקרים והמדובר יהיה במשלוח שני, שלישי (וכך הלאה) לגבי אותו המוצר עקב העדר יכולת איתור של המזמין, ייקבעו דמי משלוח שונים בגובה 15 ש"ח לכל ניסיון וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של באליבר.

 

 1. באליבר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ואינה מתחייבת להודיע מראש על שינוי ו/או עדכון כאמור (מועד כניסת השינוי לתוקף כמועד כניסת שינוי תקנון לתוקף).

 

ט. אספקת המוצרים למען המזמין:

 1. המוצרים הנכללים בהזמנה יסופקו על ידי באליבר למען כמבוקש על ידי המזמין ובכפוף לכך  שזכותה של באליבר  שלא לספק מוצרים כלשהם, לאזור מסויים, נתון לשיקול דעתה הבלעדי.
 2. יפורט כי המשלוח יבוצע הן באמצעות זכיינים והן באמצעות חברת משלוחים חיצונית, דבר אשר מצריך הסכמתם לביצוע המשלוח. מכאן, אין באליבר מתחייבת לאספקת המוצרים באזורים אשר אינם פעילים.

 

 1. באליבר תעשה כל מאמץ על מנת לספק את כל המוצרים בהזמנה ובמועד, אולם לצערנו לא תמיד יהיו כל המוצרים זמינים לפיכך, באליבר אינה מתחייבת לספק את כל המוצרים בהזמנה בין אם צוין, כי הם במלאי בין אם לאו ולמזמין לא תהא כל טענה ו/או תביעה כל שהיא כלפי באליבר בגין אי אספקת מוצר כלשהו מההזמנה.

 

 • כמובן, באליבר תשמור על רמת שירות גבוהה לשביעות רצונות הלקוחות.
 • מוצר שלא יסופק, לא יחויב.

 

 1. מובהר בזאת כי במידה ובעת מועד אספקת המוצרים, לא יהיה המזמין ו/או מי מטעמו במען שהוזן בבאליבר על ידי המזמין, תוחזר ההזמנה לחנות ועל המזמין תהא האחריות לתאם עם שירות הלקוחות את מועד האספקה בשנית. אי קביעת מועד הזמנה חדש על ידי המזמין, לא תפטור אותו מתשלום ההזמנה שבוצע על ידו.

 

 1. במשלוח המוצרים בשנית יחויב המזמין בנוסף לתשלום דמי המשלוח הראשוניים גם בתשלום דמי משלוח נוספים (בהתאם למפורט באמור בסעיף ח'1(2) מעלה).

 

 1. מובהר בזאת, כי ככל שאושר על ידי המזמין השארת ההזמנה בסמוך לדלת מענו או במקום אחר הסמוך למענו, מסכים ומאשר המזמין, כי האחריות בדבר המוצרים הינה שלו בלבד ובכל במקרה של גניבה ו/או קילקול ו/או כל טענה אחרת בקשר לכך לא יוכל לבוא המזמין בטענות ו/או תביעות כנגד באליבר.

 

 1. ככל שעסקינן בהזמנה ראשונה,של הלקוח, לא תתאפשר השארת המוצרים המוזמנים בסמוך לדלת מענו כאמור לעיל, ונוכחות המזמין תהא הכרחית לאספקת המוצרים לרבות הצגת תעודה מזהה.

 

 1. אי עמידת באליבר במועד האספקה המבוקש מכל סיבה שהיא לא יפטור, בכל דרך שהיא, את המזמין מחובת התשלום בגין האספקה.

 

 • חיוב האשראי מבוצע מיידית עם סיום העסקה.

 

 1. אריזת המוצרים המוזמנים תעשה בשקיות ניילון ו/או בכל אריזה אחרת, כפי שתראה לנכון באליבר ולא תהא למזמין כל טענה ו/או תביעה בשל כך.

 

י. החזרת מוצרים:

 1. על המזמין מוטלת החובה לבדיקת תכולתו של המשלוח עם קבלתו ולהשוותו להזמנה אשר בוצעה – קבלת המוצרים מהווה הסכמה לקבלת מלוא המוצרים אשר הוזמנו.

 

 1. החזרת מוצרים כאמור בסעיף לעיל, תתאפשר עד  14 יום ממועד ביצוע העסקה וזאת כנגד חשבונית בלבד.

 

 • לא ניתן יהיה להחזיר מוצרים מתכלים/ פסידים (כגון קרח).

 

 • לא ניתן להחזיר מוצרים שנפתחו ו/ או נעשה בהם שימוש.

 

 1. במקרה שתתגלה אי התאמה בין ההזמנה למוצרים המסופקים או אי שביעות רצון, על המזמין להודיע על כך, למוקד שירות הלקוחות ו/ או באתר האינטרנט בתוך 12 שעות לאחר מועד האספקה, אי מתן הודעה בפרק הזמן כאמור מהווה ויתור של המזמין בדבר כל טענה ו/או תביעה בקשר, לאי התאמה ו/או אי שביעות רצון מצידו.

 

 1. מוקד שירות הלקוחות יתאם עם המזמין את ההשלמה ו/או ההחלפה ו/או ההחזרה של המוצר ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי למזמין, לפי העניין וככל שמתחייב על פי הנסיבות ועל פי הדין.

 

 1. מובהר בזאת כי כל השלמה ו/או החלפה ו/או החזרת מוצר תחייב את המזמין בדמי משלוח כאמור בפרק דמי המשלוח.

 

 1. ביטול עסקה יחוייב בדמי ביטול אשר הינם בגובה 5% או 100 ש"ח (לפי הנמוך מבין השניים), כאשר המזמין/ לקוח יחוייב בעלות המשלוח ו/ או עלויות אשראי (באם יהיו כאלו).

 

יא. ביטול ושינוי הזמנה:

 1. שינוי הזמנה על ידי המזמין תתאפשר, לפי שיקול דעתה הבלעדי באליבר אשר תעשה כל מאמץ לאפשר את שינוי ההזמנה כמתבקש על ידי המזמין .

 

 1. לאחר שכבר סופקו המוצרים, לא ניתן יהיה לשנות ו/או לבטל את ההזמנה ותחויבו בתשלום מלוא סך ההזמנה או בתשלום ההזמנה המקורית לפני השינוי כאמור, לפי העניין.

 

 1. באליבר תהא רשאית לשנות ו/או לבטל הזמנה ובלבד שתמסור על כך למזמין הודעה לפני מועד האספקה. במקרה של ביטול לא יחויב המזמין בתשלום סך ההזמנה, ובמקרה של שינוי יחויב המזמין בהתאם להזמנה ששונתה.

 

 1. החזרת מוצרים וביטול הרכישה תהיינה בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981, הוראות חוק המכר, התשכ"ח - 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו - 1986, ו/או בכפוף למדיניות באליבר כפי שתקבע מעת לעת.

 

 

יב. אחריות:

 1. באליבר אינה אחראית לנזק ו/או הפסד כלשהו שייגרם למזמין ו/או לצד שלישי אחר כלשהו כתוצאה משימוש ו/או רכישה המתבצעת בבאליבר (יודגש ויובהר כי עיקר המכירה הינה של מוצרי אלכוהול).

 

 1. האמור לעיל, הינו לרבות מקרה של רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעל הכרטיס ו/או כל פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק.

 

 1. יודגש כי באליבר אינה יצרנית אלא משווקת מוצרים ומכאן, לא תישא בכל אחריות לנזק שייגרם למזמין במישרין או בעקיפין וזאת עקב איחור במועד האספקה או מכך שסופקו מוצרים פגומים או לא תקינים. למען הסר ספק מובהר, כי אחריות באליבר תהא מוגבלת בכל מקרה עד לגובה סכום המוצר בלבד.

 

 1. מובהר בזאת, כי מידע בקשר למוצרים המופיעים בבאליבר הינו לעיתים מיצרני המוצרים ולפיכך, אין באליבר אחראית על מידע זה.

 

 1. המזמין יישא באחריות מלאה לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לו ו/או לבאליבר ו/או לצד שלישי אחר כלשהו בגין טעות שביצע המזמין בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצ"ב.

 

 1. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, באישור תקנון זה, מוסכם כי בכל מקרה לא תישא באליברבסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי המזמין.

 

יג. אבטחת מידע:

 1. באליבר מיישם באתר זה מנגנוני הגנה מתקדמים וזאת על מנת לאבטח את המידע באתר זה ובהם עבודה עם חברות אשראי מאובטחות.

 

 1. באליבר לא תישא בכל אחריות בקשר לחשיפת פרטי המזמין או כל שימוש לרעה אחר, כאשר פרטי האשראי שמורים מעסקה קודמת באפליקציה וכאשר צד ג' ביצע שימוש באפליקציה שלא באישור ו/ או הסכמת בעל כרטיס האשראי ו/ או במידה ולא שמרתם את המכשיר הסלולארי כנדרש ובנפרד ממידע המוסר את מספר תעודת הזהות של בעל כרטיס האשראי (ניתן יהיה לבצע שמירת כרטיס אשראי והזמנה מחודשת בהזנת מספר תעודת זהות בלבד).

 

יד. פרטיות:

 1. באליבר הינו מאגר שבגינו הוגשה בקשה לרשם מאגרי המידע. שימוש בבאליבר מאשר את הסכמת המשתמש בו להיכלל במאגר מידע זה. באליבר ו/או מי מטעמו יהא רשאי לפנות אליכם המזמינים באמצעות דוור ישיר, לרבות בדואר ישראל או דואר אלקטרוני וכן באמצעות פניות טלפונית ו/או באמצעות פקסימיליה, למטרות קידום מכירות, שיווק וכיוצ"ב. במסגרת זו יהא האתר  רשאי להעביר לכם מידע בקשר לבאליבר.

 

 1. במידה והינכם מעוניינים שלא להיכלל במאגר המידע, יהא עליכם להודיע על כך לבאליבר בכתב (למייל האתר) בהתאם להוראות כל דין.

 

 1. באליבר תהיה רשאית להשתמש בפרטים שהמזמין מסר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר ודפוסי הקניה של המזמינים וזאת  לצורך שיפור השירותים והקשר עימכם, לצורך דיוור ישיר ו/או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי וכיוצ"ב לצד ג' אחר, לרבות למפרסמים ובלבד שמידע זה לא יזהה את  זהותו של המזמין.

 

 1. באליבר תשמור את המידע שייאסף במאגריה והיא תהא רשאית להשתמש בו לפי ראות עיניה במגבלות הוראות תקנון זה וכל דין.

 

טו. קניין רוחני:

 1. הקניין הרוחני בבאליבר, בכלל זה הפטנטים ו/או  זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או שמות מסחריים ו/או המדגמים ו/או תמחור המוצרים ומחירון המוצרים וכיוצ"ב, שייכים בלעדית לבאליבר.

 

 1. זכויות הקניין הרוחני של באליבר כאמור לעיל, יחולו גם על עיצובו הגרפי של האתר, התוכנות, השם, הלוגו, הצבעים, שיטת המכירה באפליקציה, בסיסי הנתונים וכן כל חומר אחר המצוי באתר .

 

 1. באליבר שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה.

 

 1. מובהר בזאת, כי באליבר המזוהה ע"י שימוש בסימן המסחרי הכולל את השם "באליבר", שייכים באופן בלעדי על כל הכרוך בכך לבאליבר ואין בעצם הכניסה ו/או השימוש בבאליבר, כדי להעניק זכות כלשהיא בכל הקשור למותג.

 

 1. כל אזכור בקטלוגים השונים של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות ללקוח ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם. תמונות המוצרים מובאות להמחשה בלבד.

 

 1. האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי ואין לשכפל ו/או  להעתיק ו/או לשווק ו/או למכור ו/או לסרוק ו/או לתרגם ו/או להציג כל חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה התקבלה הסכמה לכך מבאליבר מראש ובכתב.

 

טז. סמכות שיפוט :

 1. על דרך ההתקשרות באמצעות תקנון זה וכל הקשור בו יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הייחודית הינה נתונה לבתי המשפט המוסמך שבחיפה.
 2. באפשרות הנהלת באליבר להפנות את ההליך המשפטי להליך בוררות וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של באליבר.

 

יז. הודעות:

 1. כל הודעה שתשלח ע"י באליבר למזמין וזאת על פי הכתובת כפי שמילא המזמין בעת ההזמנה ו/ או לכתובת דואר אלקטרוני תחשב כאילו הגיע לתעודתה לאחר 48 שעות מיום שנמסרה  לדואר ישראל, ואם נמסרה בפקס או במייל – ביום מסירתה.